Комисија за заштиту конкуренције
Народна скупштина усвојила Годишњи извештај о раду Комисије за 2021. годину

kzkНародна скупштина Републике Србије на Другом ванредовном заседању у Тринаестом сазиву, усвојила у је Годишњи извештај о раду Комисије за заштиту конкуренције за 2021. годину заједно са са Предлогом закључка Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику од 4. новембра 2022. године.

Преглед најважнијих активности Комисије обухватају поступци утврђивања повреда конкуренције; изузећа рестриктивних споразума од забране, поступци испитивања концентрација; спровођење секторских и анализа услова конкуренције на појединачним тржиштима, давање мишљења, активности Комисије у процесу придруживања ЕУ везано за поглавље 8; промоција правила о заштити конкуренције у јавности; домаћу и међународну сарадњу, укључујући и активности Комисије по међународним пројектима.

Представници Комисије учествовали на округлом столу о праву конкуренције

Представници Комисије су учествовали на округлом столу који је организован као део пројекта Жан Моне центра за право конкуренције (Jean Monnet Competition Law Center of Excellence) у вези са новостима у обласи права и политике заштите конкуренције у Европском Унији и земљама централне и источне Европе („Recent developments in Competition Law and Policy in EU and CEE Countries: Open issues and Challenges“) у Привредној комори Србије.

На округлом столу су представљена искуства и изазови у областима заштите конкуренције и контроле државне помоћи у Хрватској, Србији, Молдавији, Босни и Херцеговини и Албанији, уз присуство преко 50 представника банака, финансијских институција, осигуравајућих кућа и академске заједнице

Покренут поступак против друштва Vaillant

kzkКомисија за заштиту конкуренције је покренула поступак испитивања повреде конкуренције по службеној дужности против привредног друштва VAILLANT doo из Београда, дистрибутера опреме за грејање брендова „Vaillant“ и „Protherm“, због постојања основане сумње да наведено друштвo одређује цене поменутих брендова у даљој продаји у Републици Србији и извршила ненајављени увиђај у његовим просторијама.

Комисија је упоређивала велепродајне и малопродајне цене из ценовника друштва Vaillant са малопродајним ценама исказаним на интернет страницама појединих овлашћених дистрибутера и утврдила да су идентичне, како међусобно код свих посматраних малопродаваца, тако и са ценама из ценовника доступног на интернет страници друштва Vaillant. При томе, друштво Vaillant на основу доступних података није присутно на тржишту малопродаје производа брендова „Vaillant“ и „Protherm“ већ само преко својих дистрибутера.

На основу анализе и оцене прикупљених података, Комисија је основано претпоставила постојање повреде конкуренције у смислу члана 10. Закона, у виду недозвољеног рестриктивног споразума, којим друштво Vaillant одређује цене производа брендова „Vaillant“ и „Protherm“ у даљој продаји тј. својим дистрибутерима.

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању чињеничког стања у овом поступку да исте доставе на адресу Комисије за заштиту конкуренције, Савска 25/IV, Београд.

Материјали о политици заштите конкуренције, сада су доступни учесницима на тржишту и на сајту ПКС-а

kzk У оквиру наставка сарадње Комисије за заштиту конкуренције са Привредном комором Србије (ПКС) на ширењу свести о потреби усклађивања пословања са прописима о заштити конкуренције, на интернет страници ПКС –а, Пословање у складу са правилима конкуренције, доступне су Смернице за израду програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције и Модел програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције који прати Смернице.

Осим Смерница и Модела, доступне су листе за идентификацију недозвољеног понашања, брошуре у пдф формату, презентације коришћене на радионицама у сарадњи са ПКС током 2022. године, као и едукативни видео материјали у циљу упознавања учесника на тржишту са правилима заштите конкуренције. Оваква доступност материјала би требало да омогући учесницима на тржишту да процене и смање изложеност ризицима од кршења Закона о заштити конкуренције у свом пословању.

Досадашња пракса Комисије показује да до повреда конкуренције често долази због незнања или недовољне упућености учесника на тржишту. На основу овога, препозната је потреба да се код учесника на тржишту подигне ниво свести о потреби и начинима да се пословање усклади са прописима у области заштите конкуренције.

Пето представљање Смерница за израду програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције одржано у Крагујевцу

kzkКомисија за заштиту конкуренције у сарадњи са Привредном комором Србије (ПКС) представила је Смерница за израду програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције у Крагујевцу.

Пето представљање је одржанао као тематска седница Парламента привредника Регионалне привредне коморе Шумадијског и Поморавског управног округа у проширеном саставу на којој је први пут презентовано и штампано издање Смерница.

У намери да учесницима на тржишту помогне у процесу доношења програма усаглашавања пословања са правилима о заштити конкуренције (енг. compliance програм), Комисија овим радионицама и Смерницама даје опис и појашњења појединих „корака“ у доношењу таквих програма као и правила заштите конкуренције, као и листу питања кроз коју учесници на тржишту могу да оцене постојања ризика повреде конкуренције.

До сада су одржана представљања Смерница у Београду, Чачку, Нишу и Новом Саду, на којима је присуствовало више стотина учесника. Комисија планира да настави са активностима подизања знања о праву конкуренције и у 2023. години кроз предавања и радионице, а која би била намењена одређеним секторима на којима послују учесници на тржишту.