Комисија за заштиту конкуренције
Представници Комисије на конференцији поводом 20 година рада АЗТН-а

FICДелегација Комисије за заштиту конкуренције коју је предводио председник Комисије др Милоје Обрадовић учествовала је на међународној конференцији поводом 20 година рада Агенције за тржишно натјецање Републике Хрватске у Загребу.

Председник Обрадовић био је и један од панелиста у делу конференције посвећеном судској контроли у предметима заштите конкуренције. Том приликом, др Обрадовић је истакао да је судска контрола одлука тела за заштиту конкуренције гаранција правне сигурности и за учеснике на тржишту, али и за Комисију. Управо из тог разлога, др Обрадовић нагласио је неопходност специјализације судија за материју из области заштите конкуренције, јер се, према његовом мишљењу, у супротном не може очекивати да ће суд одлучивати у спору пуне јурисдикције, односно може се очекивати да ће се задржавати на нивоу испитивања и оцене евентуалних повреда правила поступка.

„Проблем је, и то морамо да нагласимо, да материја заштите конкуренције ипак, сликовито речено, говори својим језиком и не може бити преведена искључиво на језик управног поступка, зато смо предлагали као добро решење да се појача едукација судија, ради унапређења капацитета судова за одлучивање у овој области“ – истакао је председник Обрадовић у дискусији на панелу.

Конференцији Агенције за тржишно натјецање присуствовало је више од стотину стручњака – судија, професора, адвоката и учесника на тржишту.

У делегацији Комисије су били и члан Савета Марко Обрадовић и виша саветница у Сектору за утврђивање повреда Марија Ковачевић.

Овај догађај био је прилика за проширење и иначе добре сарадње Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и Агенције за заштиту тржишног натјецања Републике Хрватске, а која је обележена и потписивањем Меморандума о сарадњи 2013. године, након чега је уследио низ заједничких активности које су утицале на унапређење рада Комисије и Агенције.

Експертска мисија ЕК у Комисији

ЕКKомисија за заштиту конкуренције била је домаћин експертске мисије Европске комисије која, од 13. новембра 2017. године разговара са институцијама Републике Србије, у циљу пружања савета везаних са испуњавањем прелазних мера које се односе на медије. Ови разговори воде се са циљем што квалитетнијих преговора о приступању Републике Србије Европској унији у оквиру Поглавља 23 (Правосуђе и основна права).

На састанку су представници Комисије упознали експертску мисију са улогом и надлежностима Комисије за заштиту конкуренције која су везана за питања контроле концетрација, власништва у медијима, њену улогу у изради и примени медијске стратегије, начину функционисања кључних институција и регулаторних тела у погледу имплементације политике у овој области и другим отвореним питањима.

Посебно је наглашено да Комисија у контроли обједињавања оснивачких, односно управљачких права у медијима поступа у складу са одредбама Закона о заштити конкуренције и да, у том смислу, медијски плурализам садржаја није критеријум који Комисију опредељује приликом оцене дозвољености концентрације, јер је то питање у надлежности других регулатора и ресорног министарства.

Делегације су предводили члан Савета Комисије за заштиту конкуренције Чедомир Радојчић и Франческо Скијакитано (Francesco Sciacchitano), шеф експертске мисије Европске комисије.

“Бела књига” констатује напредак у раду Комисије

FICСавет страних инвеститора (FIC) у Србији представио је традиционално издање „Беле књиге“ за 2017. годину, приказ виђења пословне климе, као и препоруке за њено унапређење из угла улагача.

У овом документу се и ове године констатује значајан напредак у раду Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и поздрављају најаве даљег унапређења законодавног оквира, што ће омогућити још ефикасније спровођења политике заштите конкуренције у Србији.

Према оцени Савета страних инвеститора: „Oбим активности Комисије у различитим областима њене надлежности, као и спремност за коришћење сложених механизама који су јој на располагању у складу са Законом, представљају значајан напредак у односу на претходни период. Такође, Комисија је у поступцима испитивања повреда конкуренције и сложенијих концентрација почела са применом економских анализа у сврху доказивања постојања повреде. Ово указује на одређени напредак у квалитету самог процеса доношења одлука Комисије посебно код доказивања сложенијих повреда”.

Препорука инвеститора је да Комисија настави са доношењем подзаконских аката која дефинишу одређене категорије од кључне важности за употпуњавање правног оквира заштите конкуренције, као и израдом јасних смерница и упутства која садрже начин примене одређених одредаба Закона.

Такође, у поређењу са претходним годинама, Комисија је јасно уложила значајан труд у развоју политике заштите конкуренције („competition advocacy”). Наиме, очигледно је да је Комисија почела да објављује своја мишљења и одлуке, да чешће издаје обавештења о својим активностима на званичној интернет страници и да организује промотивне активности. Ово побољшање рада Комисије важно је јер оно доприноси општем побољшању постојећег правног оквира и омогућава боље разумевање правила конкуренције, активности и значаја Комисије од стране јавности и медија, истовремено подижући ниво свести о генералној потреби за правилима конкуренције и њиховом значају – наводи се у „Белој књизи“.

Заштита конкуренције и борба против корупције у поступцима јавних набавки

Представници Комисије за заштиту конкуренције учествовали су на дводневној радионици “Јавне набавке у светлу заштите конкуренције и борбе против корупције”, која је, у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији,  одржана 6. и 7. новембра 2017. године  у Врднику.

Поред Комисије за заштиту конкуренције, на радионици су учествовали и представници Агенције за борбу против корупције и Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Теме првог дана радионице биле су повезана лица и заштита података, сукоб интереса, као и правна заштита. Комисија за заштиту конкуренције представила је своју улогу у спречавању повреда конкуренције у јавним набавкама. Другог дана, више пажње било је посвећено модалитетима за јачање сарадње између институција.

На основу Споразума о сарадњи који је Комисија за заштиту конкуренције, новембра прошле године, потписала са Агенцијом за борбу против корупције и Републичком комисијом за заштиту права у поступцима јавних набавки, а у сусрет новом Закону о јавним набавкама, препозната је потреба за унапређењем функционисања, усаглашавањем ставова о питањима од заједничког интереса, као и заједничким учешћем у активностима које доприносе афирмацији политика које спроводе ова тела.

Железнице Србије испуниле обавезе по захтеву Комисије

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције обуставила је поступак покренут по службеној дужности против Акционарског друштва „Железнице Србије” из Београда, након што је поступило по свим обавезама одређеним Закључком о прекиду поступка од 19.01.2016. године, а чиме је спровело мере отклањања повреде конкуренције.

Акционарско друштво „Железнице Србије” је испуњавањем обавеза по наведеном закључку Комисије омогућило приступ и коришћење железничке инфраструктуре и другим привредним субјектима заинтересованим за обављање делатности превоза робе железницом који испуњавају потребне услове, чиме је успостављена ефективна конкуренције на релевантном тржишту управљања железничком инфраструктуром .

Комисија и овом приликом посебно указује на важност располагања сетом законских инструмената који јој омогућавају да спроведе ефективну заштиту конкуренције и да обавеже учеснике на тржишту да ускладе своје понашање са темељима тржишне економије, са циљем остварења економског напретка и добробити друштва, а нарочито користи за потрошаче.