Komisija za zaštitu konkurencije
OBAVEŠTENjE – PROMENA SEDIŠTA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE

Komisija će od 24. avgusta 2015. godine nastaviti rad na novoj adresi:

Savska br. 25, IV sprat, Beograd

Svi ostali podaci od značaja za stranke, uključujući brojeve telefona i e-mail adrese, ostaju nepromenjeni.

Dostavljanje i prijem pošte će do 01. septembra 2015. godine biti mogući i na staroj i na novoj adresi, a nakon toga, samo na adresi:

Komisija za zaštitu konkurencije
ul. Savska br. 25/IV
11000 Beograd

Saopštenje za javnost o pokretanju postupka ispitivanja povrede konkurencije protiv privrednih društava Fresenius Medical Care Srbija d.o.o i Medicon d.o.o.

Komisija za zaštitu konkurencije je pokrenula postupak ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti, protiv privrednih društava Fresenius Medical Care Srbija d.o.o i Medicon d.o.o. i njihovih specijalizovanih bolnica za hemodijalizu, radi ispitivanja postojanja restriktivnog sporazuma iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije, kojim se ograničava konkurencija na tržištu pružanja usluge hemodijalize u Republici Srbiji.

Fresenius Medical Care Srbija d.o.o i Medicon d.o.o. i njihove specijalizovane bolnice za hemodijalizu su, prema dostupnim informacijama, jedini privatni zdravstveni centri koji mogu da ponude pružanje usluge hemodijalize u Republici Srbiji za osigurana lica Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje, za koja ne postoje kapaciteti za lečenje u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže RFZO. Navedena privredna društva su u jednom periodu su podnosila zajedničke ponude u postupcima javnih nabavki za pružanje usluge hemodijalize, čime je u potpunosti isključena konkurencija između ovih učesnika na tržištu. Nakon prestanka zajedničkog učešća, ova društva su podnosila odvojene ponude, ali određene činjenice i okolnosti ukazju da su nastavili da koordinišu svoje učešće u postupcima javnih nabavki, što, ukoliko se potvrdi u ispitnom postupku, predstavlja ograničavanje konkurencije na relevantnom tržištu. Na osnovu prethodno navedenog, Komisija je osnovano pretpostavila postojanje povrede konkurencije zabranjenim dogovorima o učešću u postupcima javnih nabavki, koje sprovodi Republički Fond za zdravstveno osiguranje za pružanje usluge hemodijalize osiguranim licima RFZO.

Komisija će u ispitnom postupku preduzeti dokazne radnje u cilju utvrđivanja odlučnih činjenica, koje su od značaja za ocenu postojanja povrede konkurencije.

Komisija i ovom prilikom ističe da otkrivanje i sankcionisanje kartela, a naročito nameštenih ponuda u postupcima javnih nabavki, predstavlja prioritet u radu Komisije iz razloga što ova vrsta restriktivnih sporazuma predstavlja najtežu povredu konkurencije, kojom se isključuju sve koristi od konkurentskog nadmetanja na tržištu, povećava potrošnja budžetskih sredstava institucija koje sprovode javne nabavke i ograničava mogućnost izbora proizvoda/usluga.

Komisija koristi priliku da svim učesnicima na tržištu još jednom skrene pažnju na zakonsku mogućnost da budu oslobođeni plaćanja mere zaštite konkurencije (koja iznosi do 10% ukupnog prihoda), odnosno da im ista bude umanjena, ukoliko Komisiji prijave postojanje sporazuma i/ili dostave dokaze koji će omogućiti donošenje rešenja o povredi konkurencije iz člana 10. Zakona. Program „imuniteta“ je uređen članom 69. Zakona o zaštiti konkurencije i relevantnim podzakonskim aktima (Uredbom i Smernicama Komisije) koji su objavljeni na internet stranici Komisije www.kzk.gov.rs.

Komisija za zaštitu konkurencije izvršila nenajavljene uviđaje

U toku protekle nedelje Komisija je pokrenula postupke za utvrđivanje postojanja povrede konkurencije u vezi sa distribucijom elektronskih cigareta i tečnosti za elektronske cigarete i na osnovu zakonskih ovlašćenja, izvršeni su nenajavljeni uviđaji u prostorijama stranaka na više lokacija na teritoriji grada Beograda. Postupci su pokrenuti zbog sumnje da su učesnici na tržištu zaključili sporazume o utvrđivanju minimalnih cena u trgovini na malo.

Nenajavljeni uviđaj je iznenadna kontrola prostorija, odnosno podataka, isprava i stvari koje se nalaze na tom mestu, o čemu se obaveštava stranka, odnosno držalac prostora i stvari u trenutku izvođenja uviđaja i na licu mesta. Ovaj instrument je izuzetno efikasan za otkrivanje kartelskog dogovaranja i drugih oblika povreda konkurencije. Tokom sprovođenja nenajavljenih uviđaja, Komisija je imala punu saradnju učesnika u postupku.

Rezultat efikasne politike sprečavanja povreda konkurencije je pre svega, korist potrošača, preko boljeg izbora, kvaliteta i nižih cena roba i usluga. Efikasna politika zaštite konkurencije omogućava i korist za konkurente, jer se sprečavanjem kartela i zloupotreba dominantnog položaja stvaraju ravnopravni uslovi za sve učesnike na tržištu.

Komisija u ovom trenutku nije u mogućnosti da pruži više informacija, kako ne bi ugrozila dalje vođenje postupaka.

Saopštenje povodom presude Upravnog suda kojom se odbija tužba Javnog komunalnog preduzeća Pogrebne usluge Beograd

Presudom Upravnog suda br. 1 U 177/15 od 07.05.2015. godine odbijena je tužba Javnog komunalnog preduzeća „Pogrebne usluge” Beograd i potvrđeno je rešenje Komisije za zaštitu konkurencije od 27.11.2014. godine, kojim je utvrđeno da je JKP „Pogrebne usluge“ zloupotrebilo dominantan položaj, time što je Cenovnikom ostalih usluga propisalo nepravičnu naknadu na ime troškova kontrole izvođenja kamenorezačkih radova, odnosno postavljanja, prepravke i uklanjanja nadgrobnog obeležja (spomenika) i drugih predmeta na grobljima kojima upravlja ovo preduzeće. Takođe, utvrđeno je da je JKP „Pogrebne usluge” davanje na korišćenje grobnog mesta vezivalo za istovremenu prodaju spomenika, izrađenog i unapred postavljenog od strane JKP „Pogrebne usluge”, na grobljima kojima upravlja ovo preduzeće.

Održan seminar: Metodologija određivanja relevantnog tržišta

seminar odredjivanje relevantnog trzistaKomisija za zaštitu konkurencije u saradnji sa PKS unapređuje politiku konkurencije u Srbiji
Predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije su učestvovali na seminaru kao predavači u Privredno komori Srbije u saradnji sa PKS i projektom Unapređenje konkurencije u Srbiji koji finansira EU, a sprovodi Nemačka agencija za međunarodnu saradnju (GIZ), koji predstavlja deo programa za unapređenje politike konkurencije u Republici Srbiji.
O metodologiji određivanja granice relevantnog tržišta govorio je Milan Kostić, dok je ulogu i praksu Komisije za zaštitu konkurencije predstavio Nebojša Milenković. Andrej Plahutnik ukazao je na procenu efikasne konkurencije i ograničavanje, zatim, na nedozvoljena ograničenja i značaj određivanja relevantnog tržišta.

Комисија ће од 24. августа 2015. године наставити рад на новој адреси:

Савска бр. 25, IV спрат, Београд

Сви остали подаци од значаја за странке, укључујући бројеве телефона и e-mail адресе, остају непромењени.

Достављање и пријем поште ће до 01. септембра 2015. године бити могући и на старој и на новој адреси, а након тога, само на адреси:

Комисија за заштиту конкуренције
ул. Савска бр. 25/IV
11000 Београд