Komisija za zaštitu konkurencije
Predsednik Komisije na konferenciji Dan konkurencije Slovenije

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović učestvovao je, na poziv slovenačkih kolega, konferenciji „Dan konkurencije Slovenije” koja je održana u Ljubljani.

Konferencija je bila fokusirana na izazove u primeni Direktive o naknadi štete EU, a koja je doneta u cilju bolje primene pravila konkurencije, kroz davanje prava oštećenim stranama da zahtevaju naknadu štete kao posledicu kršenja pravila konkurencije u nacionalnom zakonodavstvu. U konstruktivnoj raspravi na pomenutu temu učešće su uzeli i predstavnici tela za zaštitu konkurencije Austrije, Hrvatske i Slovenije, kao i predstavnici akademske i poslovne zajednice i pravosuđa.

Na marginama konferencije vođeni su razgovori o modalitetima unapređenja odnosa i saradnji slovenačkog i srpskog tela za zaštitu konkurencije, razmotreni su planovi za nastavak saradnje između dve institucije, regionalne inicijative na planu širenja znanja i ujednačavanju prakse po pitanju prava i politike zaštite konkurencije u Evropskoj uniji, kao i aktuelne teme kojima se trenutno bave ova dva tela za zaštitu konkurencije.

U srpskoj delegaciji bila je i mr Nina Vasić samostalni savetnik u sektoru za međunarodnu saradnju Komisije za zaštitu konkurencije.

Zaključak o pokretanju postupka – N SPORT i SPORTIKO
Jačanje saradnje sa austrijskom Saveznom upravom za zaštitu konkurencije

bwb-kzkPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović i sekretar Komisije dr Dragan Penezić boravili su u Beču, na poziv generalnog direktora austrijske Savezne uprave za zaštitu konkurencije dr Teodora Tanera.

Tokom bilateralnog susreta, a koji je organizovan na osnovu ranije potpisanog Memoranduma o saradnji dva tela, razmotreni su planovi za nastavak saradnje između dve institucije, regionalne inicijative na planu širenja znanja i ujednačavanju prakse po pitanju prava i politike konkurencije u Evropskoj uniji, kao i aktuelne teme kojima se trenutno bave austrijsko i srpsko telo za zaštitu konkurencije.

Tokom razgovora o modalitetima unapređenja odnosa i načinima zajedničkog delovanja, dogovoreno je da u narednom periodu, a do kraja 2016. godine, tim srpske Komisije koji je zadužen za nenajavljene uviđaje sa kolegama iz Austrije održi trening i simulaciju uviđaja, što će se omogućiti sticanje novih veština u korišćenju ovog veoma važnog alata za prikupljanje podataka i informacija koji koriste sva razvijena tela za zaštitu konkurencije u svetu.

Poseta je iskorišćena kako bi se rukovodstvo i zaposleni u austrijskoj Saveznoj upravi za zaštitu konkurencije bliže upoznali sa radom srpskog tela i planovima daljeg usavršavanja Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije.

Glavni ekonomista Komisije na stručnom usavršavanju u Japanu

kzk-ekofGlavni ekonomista Komisije za zaštitu konkurencije dr Siniša Milošević boravio je na tronedeljnom stručnom usavršavanju u Japanu, u okviru programa koji je organizovala Japanska agencija za međunarodnu kooperaciju (Japan International Cooperation Agency-JICA) u saradnji sa Komisijom za zaštitu konkurencije Japana (Japan Fair Trade Commission – JFTC).

Plan usavršavanja obuhvatio je sve segmente prava i politike zaštite konkurencije, uključujući kako teorijsku, tako i praktičnu primenu. Pored iskustava japanskog tela za zaštitu konkurencije, predstavljena su i iskustva u primeni politike zaštite konkurencije u Sjedinjenim Američkim Državama, Južnoj Koreji i Tajvanu.

Cilj ovog programa je unapređenje primene prava i politike konkurencije, ali i korišćenje stečenih znanja za efikasniju promociju konkurentskog okruženja na tržištu Srbije.

Iskustva i znanje koje je dr Siniša Milošević, kao rukovodilac Sektora za ekonomske analize KZK stekao tokom boravka u Japanu biće implementirana u primeni pravila konkurencije na teritoriji Republike Srbije.

Komisija pokrenula postupak ispitivanja povrede konkurencije protiv društva „INTER TURS PLUS“

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije je, Zaključkom predsednika Komisije od 29. avgusta 2016. godine, pokrenula postupak ispitivanja povrede konkurencije, po službenoj dužnosti protiv društva „INTER TURS PLUS“ iz Aranđelovca.

Na osnovu svih prikupljenih podataka, informacija i dokumenata, Komisija je pretpostavila postojanje povrede konkurencije koja za cilj ili posledicu ima ili može imati značajno ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje konkurencije.

Komisija će u postupku ispitati da li je navedeno društvo, kao upravljač jedinom autobuskom stanicom u Topoli povećanjem cene stanične usluge – prijem i otprema autobusa, počinilo zloupotrebu dominantnog položaja. Naplata cene za usluge peronizacije u iznosu koji je nepravično visok, što vodi eksploataciji korisnika ove usluge, može predstavljati radnju povrede konkurencije iz člana 16. Zakona o zaštiti konkurencije.