Komisija za zaštitu konkurencije
Predstavnici Komisije na konferenciji povodom 20 godina rada AZTN-a

FICDelegacija Komisije za zaštitu konkurencije koju je predvodio predsednik Komisije dr Miloje Obradović učestvovala je na međunarodnoj konferenciji povodom 20 godina rada Agencije za tržišno natjecanje Republike Hrvatske u Zagrebu.

Predsednik Obradović bio je i jedan od panelista u delu konferencije posvećenom sudskoj kontroli u predmetima zaštite konkurencije. Tom prilikom, dr Obradović je istakao da je sudska kontrola odluka tela za zaštitu konkurencije garancija pravne sigurnosti i za učesnike na tržištu, ali i za Komisiju. Upravo iz tog razloga, dr Obradović naglasio je neophodnost specijalizacije sudija za materiju iz oblasti zaštite konkurencije, jer se, prema njegovom mišljenju, u suprotnom ne može očekivati da će sud odlučivati u sporu pune jurisdikcije, odnosno može se očekivati da će se zadržavati na nivou ispitivanja i ocene eventualnih povreda pravila postupka.

„Problem je, i to moramo da naglasimo, da materija zaštite konkurencije ipak, slikovito rečeno, govori svojim jezikom i ne može biti prevedena isključivo na jezik upravnog postupka, zato smo predlagali kao dobro rešenje da se pojača edukacija sudija, radi unapređenja kapaciteta sudova za odlučivanje u ovoj oblasti“ – istakao je predsednik Obradović u diskusiji na panelu.

Konferenciji Agencije za tržišno natjecanje prisustvovalo je više od stotinu stručnjaka – sudija, profesora, advokata i učesnika na tržištu.

U delegaciji Komisije su bili i član Saveta Marko Obradović i viša savetnica u Sektoru za utvrđivanje povreda Marija Kovačević.

Ovaj događaj bio je prilika za proširenje i inače dobre saradnje Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja Republike Hrvatske, a koja je obeležena i potpisivanjem Memoranduma o saradnji 2013. godine, nakon čega je usledio niz zajedničkih aktivnosti koje su uticale na unapređenje rada Komisije i Agencije.

Ekspertska misija EK u Komisiji

EKKomisija za zaštitu konkurencije bila je domaćin ekspertske misije Evropske komisije koja, od 13. novembra 2017. godine razgovara sa institucijama Republike Srbije, u cilju pružanja saveta vezanih sa ispunjavanjem prelaznih mera koje se odnose na medije. Ovi razgovori vode se sa ciljem što kvalitetnijih pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji u okviru Poglavlja 23 (Pravosuđe i osnovna prava).

Na sastanku su predstavnici Komisije upoznali ekspertsku misiju sa ulogom i nadležnostima Komisije za zaštitu konkurencije koja su vezana za pitanja kontrole koncetracija, vlasništva u medijima, njenu ulogu u izradi i primeni medijske strategije, načinu funkcionisanja ključnih institucija i regulatornih tela u pogledu implementacije politike u ovoj oblasti i drugim otvorenim pitanjima.

Posebno je naglašeno da Komisija u kontroli objedinjavanja osnivačkih, odnosno upravljačkih prava u medijima postupa u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti konkurencije i da, u tom smislu, medijski pluralizam sadržaja nije kriterijum koji Komisiju opredeljuje prilikom ocene dozvoljenosti koncentracije, jer je to pitanje u nadležnosti drugih regulatora i resornog ministarstva.

Delegacije su predvodili član Saveta Komisije za zaštitu konkurencije Čedomir Radojčić i Frančesko Skijakitano (Francesco Sciacchitano), šef ekspertske misije Evropske komisije.

“Bela knjiga” konstatuje napredak u radu Komisije

FICSavet stranih investitora (FIC) u Srbiji predstavio je tradicionalno izdanje „Bele knjige“ za 2017. godinu, prikaz viđenja poslovne klime, kao i preporuke za njeno unapređenje iz ugla ulagača.

U ovom dokumentu se i ove godine konstatuje značajan napredak u radu Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije i pozdravljaju najave daljeg unapređenja zakonodavnog okvira, što će omogućiti još efikasnije sprovođenja politike zaštite konkurencije u Srbiji.

Prema oceni Saveta stranih investitora: „Obim aktivnosti Komisije u različitim oblastima njene nadležnosti, kao i spremnost za korišćenje složenih mehanizama koji su joj na raspolaganju u skladu sa Zakonom, predstavljaju značajan napredak u odnosu na prethodni period. Takođe, Komisija je u postupcima ispitivanja povreda konkurencije i složenijih koncentracija počela sa primenom ekonomskih analiza u svrhu dokazivanja postojanja povrede. Ovo ukazuje na određeni napredak u kvalitetu samog procesa donošenja odluka Komisije posebno kod dokazivanja složenijih povreda”.

Preporuka investitora je da Komisija nastavi sa donošenjem podzakonskih akata koja definišu određene kategorije od ključne važnosti za upotpunjavanje pravnog okvira zaštite konkurencije, kao i izradom jasnih smernica i uputstva koja sadrže način primene određenih odredaba Zakona.

Takođe, u poređenju sa prethodnim godinama, Komisija je jasno uložila značajan trud u razvoju politike zaštite konkurencije („competition advocacy”). Naime, očigledno je da je Komisija počela da objavljuje svoja mišljenja i odluke, da češće izdaje obaveštenja o svojim aktivnostima na zvaničnoj internet stranici i da organizuje promotivne aktivnosti. Ovo poboljšanje rada Komisije važno je jer ono doprinosi opštem poboljšanju postojećeg pravnog okvira i omogućava bolje razumevanje pravila konkurencije, aktivnosti i značaja Komisije od strane javnosti i medija, istovremeno podižući nivo svesti o generalnoj potrebi za pravilima konkurencije i njihovom značaju – navodi se u „Beloj knjizi“.

Zaštita konkurencije i borba protiv korupcije u postupcima javnih nabavki

Predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije učestvovali su na dvodnevnoj radionici “Javne nabavke u svetlu zaštite konkurencije i borbe protiv korupcije”, koja je, u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji,  održana 6. i 7. novembra 2017. godine  u Vrdniku.

Pored Komisije za zaštitu konkurencije, na radionici su učestvovali i predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Teme prvog dana radionice bile su povezana lica i zaštita podataka, sukob interesa, kao i pravna zaštita. Komisija za zaštitu konkurencije predstavila je svoju ulogu u sprečavanju povreda konkurencije u javnim nabavkama. Drugog dana, više pažnje bilo je posvećeno modalitetima za jačanje saradnje između institucija.

Na osnovu Sporazuma o saradnji koji je Komisija za zaštitu konkurencije, novembra prošle godine, potpisala sa Agencijom za borbu protiv korupcije i Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, a u susret novom Zakonu o javnim nabavkama, prepoznata je potreba za unapređenjem funkcionisanja, usaglašavanjem stavova o pitanjima od zajedničkog interesa, kao i zajedničkim učešćem u aktivnostima koje doprinose afirmaciji politika koje sprovode ova tela.

Železnice Srbije ispunile obaveze po zahtevu Komisije

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije obustavila je postupak pokrenut po službenoj dužnosti protiv Akcionarskog društva „Železnice Srbije” iz Beograda, nakon što je postupilo po svim obavezama određenim Zaključkom o prekidu postupka od 19.01.2016. godine, a čime je sprovelo mere otklanjanja povrede konkurencije.

Akcionarsko društvo „Železnice Srbije” je ispunjavanjem obaveza po navedenom zaključku Komisije omogućilo pristup i korišćenje železničke infrastrukture i drugim privrednim subjektima zainteresovanim za obavljanje delatnosti prevoza robe železnicom koji ispunjavaju potrebne uslove, čime je uspostavljena efektivna konkurencije na relevantnom tržištu upravljanja železničkom infrastrukturom .

Komisija i ovom prilikom posebno ukazuje na važnost raspolaganja setom zakonskih instrumenata koji joj omogućavaju da sprovede efektivnu zaštitu konkurencije i da obaveže učesnike na tržištu da usklade svoje ponašanje sa temeljima tržišne ekonomije, sa ciljem ostvarenja ekonomskog napretka i dobrobiti društva, a naročito koristi za potrošače.