Komisija za zaštitu konkurencije
Infostan tehnologije Beograd spremne da preuzmu obaveze radi otklanjanja mogućih povreda konkurencije

Infostan TehnologijeKomisija za zaštitu konkurencije objavljuje Predlog obaveza koje je stranka u postupku JKP „Infostan tehnologije“ iz Beograda spremna da dobrovoljno preuzme radi otklanjanja mogućih povreda konkurencije sa uslovima i rokovima za izvršenje predloženih obaveza. Takođe, Komisija poziva sve zainteresovane strane da dostave pisane primedbe, stavove i mišljenja koja se odnose na predložene obaveze, u pisanoj formi u roku od 20 dana od dana objave obaveštenja.

Komisija za zaštitu konkurencije je 26. oktobra 2015. godine pokrenula postupak po službenoj dužnosti protiv JKP „Infostan“, radi ispitivanja povrede konkurencije iz člana 16. Zakona o zaštiti konkurencije (zloupotreba dominantnog položaja).

Dana 30.06.2016. godine, uz poziv na odredbe člana 58. Zakona o zaštiti konkurencije (u daljem tekstu: Zakon), stranka u postupku – „Infostan“, podnela je predlog za prekid postupka uz precizno navođenje obaveza – mera koje je spremna dobrovoljno da preuzme radi otklanjanja mogućih povreda konkurencije, sa uslovima i rokovima za izvršenje predloženih mera.

Komisija je utvrdila da je predmetni podnesak „Infostan tehnologije“ dopušten, blagovremen i podnet od strane ovlašćenog lica.

Saglasno članu 58. stav 1. Zakona, Komisija može doneti zaključak o prekidu postupka ispitivanja povrede konkurencije, kojim se određuje mera iz člana 59. Zakona, ako stranka, na osnovu sadržine zaključka o pokretanju postupka, odnosno činjenica utvrđenih u postupku, podnese predlog obaveza koje je spremna dobrovoljno da preuzme radi otklanjanja mogućih povreda konkurencije, sa uslovima i rokovima za izvršenje mere. Stavom 2. istog člana Zakona propisan je rok u kome stranka u postupku može staviti takav predlog.

Grad Novi Sad obavestio Komisiju da je spreman da izmenom odredbi Odluke koja uređuje komunalnu delatnost sahranjivanja i upravljanja grobljima omogući obavljanje pojedinih pogrebnih usluga svim zainteresovanim učesnicima

Grad Novi SadNakon analiziranja inicijative za ispitivanje eventualne povrede konkurencije, Komisija je uputila mišljenja Skupštinama gradova Novi Sad i Pančevo o neophodnosti izmene, odnosno preciziranja spornih odredaba odluka kojima se uređuje komunalna delatnost sahranjivanja i upravljanja grobljima, a kako ne bi došlo do narušavanja konkurencije i dodele monopola javno – komunalnim preduzećima u tim gradovima.

Skupština Grada Novog Sada je pozitivno reagovala i obavestila Komisiju da je Gradska uprava za komunalne poslove Grada Novog Sada pripremila tekst Nacrta odluke o izmenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalne delatnosti upravljanje grobljima i pogrebne usluge, koja će, prema obaveštenju upućenom Komisiji, biti usvojena na prvoj radnoj sednici Skupštine Grada Novog Sada.

Komisija ističe značaj postupanja Skupštine Grada Novog Sada, jer će usvajanjem izmena spornih odredbi Odluke pozitivno uticati na konkurenciju i omogućiti obavljanje pojedinih pogrebnih usluga svim zainteresovanim učesnicima, odnosno ne samo javnom komunalnom preduzeću, već i drugim privrednim društvima, preduzetnicima i ostalim privrednim subjektima, koje treba da se obavljaju u konkurentskom okruženju.

Komisija očekuje da će i Skupština Grada Pančeva slediti postupanje Skupštine Grada Novog Sada i pristupiti promeni spornih odredbi Odluke o sahranjivanju i grobljima, na koje je Komisija ukazala.

Podnošenje prijave koncentracije na osnovu pisma o nameri ili kada na drugi način učesnici na tržištu pokažu ozbiljnu nameru za zaključenje ugovora

Svaki učesnik na tržištu koji koristi mogućnost podnošenja prijave koncentracije na osnovu ozbiljne namere za sprovođenje koncentracije, odnosno za zaključenje ugovora, može to učiniti u bilo kojem roku nakon što takva namera bude i formalno iskazana (potpisivanjem pisma o nameri, memoranduma, saglasnosti volja ili na drugi način koji prethodi radnji iz člana 63. stava 1. Zakona o zaštiti konkurencije). Podnosiocu prijave, u tim slučajevima, neće biti izrečena mera procesnog penala ako ne podnese prijavu koncentracije u roku iz člana 63. stav 1. Zakona. Tekst celog uputstva možete preuzeti OVDE.

Potpisivanje memoranduma o saradnji između „Sunoka“ i austrijske „Agrane“ neće uticati na ispitni postupak

Miloje ObradovicPotpisivanje memoranduma o saradnji između “Sunoka“ i austrijske „Agrane“ ni na koji način neće uticati na ispitni postupak koji vodi Komisija za zaštitu konkurencije, izjavio je agenciji “Fonet“ predsednik dr Miloje Obradović.

On je podsetio da je Komisija sredinom maja donela zaključak o pokretanju ispitnog postupka po službenoj dužnosti koncentracije društava „Sunoko“i „Star šećera“, u čijem vlasništvu je Fabrika šećera TE TO Senta. Postupak je pokrenut kako bi se ispitalo da li može doći do bilo kakvog narušavanja konkurencije u ovom slučaju.

– Trenutno prikupljamo potrebne informacije vezane za otkup šećerne repe, proizvodnju šećera, preradu šećera i njegovu prodaju. Sasvim je izvesno da ćemo ispoštovati zakonom utvrđen rok za donošenje odluke, naglašava dr Obradović.

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije napomenuo je, da ukoliko u međuvremenu dođe do promene vlasništva u kompaniji „Sunoko“, ona mora biti prijavljena Komisiji.

- To bi bila nova prijava koncentracije o kojoj Komisija ne bi mogla odlučivati pre okončanja ispitnog postupka koji je u toku. Ova dva postupka moraju biti apsolutno odvojena, zaključio je dr Obradović

Stvoreni uslovi za uspostavljanje efektivne konkurencije na tržištu pristupa javnoj železničkoj infrastrukturi

SophiaForum_300x104Zaključenjem ugovora o korišćenju javne železničke infrastrukture sa preduzećem „Kombinovani prevoz d.o.o.” iz Beograda, društvo „Infrastruktura železnice Srbije” ispunilo je obavezu iz Zaključka o prekidu postupka Komisije za zaštitu konkurencije, da pristupi prodaji železničkih trasa prevoznicima koji ispunjavaju uslove za pristup javnoj železničkoj infrastrukturi.

Ovim ugovorom je omogućen pristup i korišćenje javne železničke infrastrukture i drugim privrednim subjektima zainteresovanim za obavljanje delatnosti prevoza robe železnicom, a koji nisu ranije bili u sastavu društva Železnice Srbije. Naime, do sada je železnički saobraćaj u Srbiji obavljalo društvo „Železnice Srbije”, koje je restrukturirano u tri novoformirane železničke kompanije, i to za putnički i teretni saobraćaj „Srbija Voz” i „Srbija Kargo” i za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije”.

„Kombinovani prevoz” iz Beograda je prvi prevoznik koji je nakon restrukturiranja društva Železnice Srbije zakupio trasu i počeo da saobraća na javnim prugama, čime se stvaraju uslovi za uspostavljanje efektivne konkurencije na tržištu pristupa javnoj železničkoj infrastrukturi, što je i bio cilj pokrenutog postupka pred Komisijom.

Železnička kompozicija „Kombinovanog prevoza” na prvoj probnoj vožnji održanoj 2. juna saobraćala je železničkom trasom od Kragujevca do Lapova.