Komisija za zaštitu konkurencije
Komisija odobrila sprovođenje koncentracije kompanije „He Steel Group Co Ltd“ i Železare Smederevo

secerKomisija za zaštitu konkurencije je 24. maja 2016. godine, odobrila koncentraciju učesnika na tržištu koja nastaje sticanjem kontrole društva „He Steel Group Co Ltd“ iz NR Kine nad funkcionalnom, proizvodnom i poslovnom imovinom „Privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo d.o.o.“, uz istovremeno sticanje i pedeset procenata udela u kapitalu Privrednog društva za obradu i prevlačenje metala „Serbian Roll Service Company d.o.o.“, i nad kojim će sticalac udela vršiti neposrednu zajedničku kontrolu sa drugim članom ovog društva.

Komisija je, prilikom donošenja odluke o dozvoljenosti ove koncentracije, imala u vidu činjenicu da njeno sprovođenje neće ograničiti, narušiti ili sprečiti konkurenciju na tržištu Republike Srbije, ali je u proceni njenih efekata posmatrala i širi kontekst sprovođenja kompletnog projekta, u smislu cilja Zakona, odnosno mogućih pogodnosti sa stanovišta ekonomskog napretka i dobrobiti društva, kao i koristi potrošača.

Komisija za zaštitu konkurencije po službenoj dužnosti nastavlja postupak ispitivanja koncentracije društava „Sunoko“ – „Star šećer“

secerKomisija za zaštitu konkurencije je po službenoj dužnosti nastavila postupak ispitivanja koncentracije koji je pokrenut na osnovu podnete prijave društva „Sunoko d.o.o.“ iz Novog Sada. Koncentracija nastaje sticanjem 100% udela ovog društva nad privrednim društvom „Star Šećer d.o.o.“ iz Sente. Realizacijom ove koncentracije „Sunoko“ bi istovremeno stekao i kontrolu nad njegovim zavisnim društvom, šećeranom „Te-To a.d.“ iz Sente.

Na osnovu svih činjenica koje proističu iz sadržaja podnete prijave, Komisija je utvrdila da bi sprovođenjem prijavljene koncentracije, društvo „Sunoko“ dodatno učvrstilo svoj položaj na tržištima otkupa šećerne repe, proizvodnje šećera preradom šećerne repe i prodaje šećera. Budući da su društvo „Sunoko“ i šećerana „Te-To“ iz Sente direktni konkurenti na ovim definisanim relevantnim tržištima i da je društvo „Sunoko“ najjači učesnik na njima, Komisija će u ispitnom postupku dodatno ispitati i oceniti sve zakonom propisane kriterijume na osnovu kojih se utvrđuje dozvoljenost koncentracije, a koji su propisani članom 19. Zakona o zaštiti konkurencije.

Komisija pokrenula postupak protiv četiri učesnika na tržištu remonta šinskih vozila

kzk-ekofPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije doneo je, na osnovu člana 35. stav 2 Zakona o zaštiti konkurencije, Zaključak o pokretanju postupka po službenoj dužnosti protiv preduzeća „MIP-RŠV“ iz Ćuprije, „Inter-mehanika“ iz Smedereva, „Tatravagonka bratstvo“ iz Subotice i „Šinvoz“ iz Zrenjanina, koja se bave remontom šinskih vozila, radi ispitivanja povrede konkurencije iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije.

Postupak je pokrenut nakon inicijative koju je Komisija primila 14. marta 2016. godine. Podnosilac inicijative naveo je da je izvršena povreda konkurencije nameštanjem ponuda u postupku javne nabavke usluge remonta vagona za prevoz uglja. Ovakva vrsta ponašanja učesnika u javnim nabavkama predstavlja poseban oblik restriktivnog sporazuma iz člana 10. Zakona, jer predstavlja zabranjeni dogovor između učesnika na tržištu – konkurenata o uslovima učešća u postupcima javnih nabavki.

Nakon detaljne analize svih navoda i dokumentacije, dana 11. maja 2016. godine donet je Zaključak o pokretanju postupka. U okviru postupka su u Ćupriji, Smederevu i Zrenjaninu obavljeni nenajavljeni uviđaji u prostorijama učesnika na tržištu.

Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu doprineti utvrđivanju činjeničnog stanja u ovom postupku da iste dostave na adresu: Komisije za zaštitu konkurencije, Savska 25/IV, Beograd.

Zaključak o pokretanju postupka objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 47 /18.05.2016.

Komisija uputila Mišljenje na Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima

Komisija za zaštitu konkurencije je Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dostavila Mišljenje na Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima, u kojem je naglasila da bi Zakon trebalo da omogući da određene usluge, koje su povezane sa komunalnim delatnostima, a mogu se obavljati samostalno, budu jasno određene kao usluge komercijalnog karaktera, koje mogu da pružaju pod jednakim uslovima svi koji ispunjavaju propisane uslove, a ne samo jedan učesnik na tržištu. Uslovi i kriterijumi moraju biti definisani tako da ne ograničavaju pristup tržištu postojećim i budućim učesnicima na tržištu, niti da nameću uslove koji nisu opravdani.

Komisija je izrazila zabrinutost zbog novog zakonskog rešenja koje, prema njenoj oceni predstavlja dodatnu barijeru, kako za ulazak novih, tako i za nastavak poslovanja postojećih učesnika na tržištu, sa mogućim ozbiljnim posledicama na rad učesnika na tržištu koji su registrovani za obavljanje komunalnih delatnosti. Naime, Nacrtom Zakona je propisano da ispunjenost uslova za obavljanje komunalnih delatnosti utvrđuje Privredna komora Srbije, ako zakonom za pojedinu komunalnu delatnost nije drugačije propisano. Takođe je utvrđeno da Privredna komora Srbije izdaje akt o ispunjenosti uslova za obavljanje komunalne delatnosti javnom preduzeću, privrednom društvu, preduzetniku ili drugom privrednom subjektu, koji je uz zahtev dostavi dokaze propisane podzakonskim aktom, kao i dokaz o uplati troškova za izdavanje akta o ispunjenosti uslova.

Predloženo zakonsko rešenje, prema mišljenju Komisije, menja položaj i ulogu PKS, tako što stvara značajnu dodatnu obavezu za učesnike na tržištu, a Komisija svaku prepreku, posebno na ovom, inače specifičnom tržištu koje bi trebalo otvarati za ulazak novih učesnika, ocenjuje kao nepotrebnu i potencijalno negativnu za stanje konkurencije. Stav Komisije je da ovaj zakon ne bi trebalo da poverava poslove državne uprave Privrednoj komori Srbije, pa je u skladu sa navedenim, predložena izmena ovog člana.

Mišljenja Komisije, kako je navedeno, treba da omoguće da se, kroz saradnju sa predlagačima, doprinese izradi kvalitetnijih rešenja propisa. Kao generalna ocenu, u mišljenju je izneto da je jedan od najvažnijih ciljeva propisa da se na tržištu obezbede ravnopravni uslovi za delovanje svih učesnika, naravno pod pretpostavkom da ispunjavaju potrebne uslove. Komisija je ponovo istakla da se samo kroz „borbu“ konkurenata kvalitetom i cenom, mogu ostvariti ekonomski napredak i dobrobit društva, a naročito korist potrošača, što predstavlja ne samo cilj Zakona o zaštiti konkurencije, već i jasnog opredeljenja Republike Srbije da konkurencija predstavlja neophodan uslov za razvoj privrede u celini.


Međunarodna konferencija “Institucionalna izgradnja nacionalnih tela za zaštitu konkurencije u Jugoistočnoj Evropi”

kzk-ekofInstitucionalna izgradnja nacionalnih tela za zaštitu konkurencije u Jugoistočnoj Evropi centralna je tema međunarodnog skupa koja će, 2. i 3. juna ove godine, biti održan u Beogradu.

Organizatori konferencije su Evropska banka za obnovu i razvoj i Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije, a uz tehničku podršku Centra za liberalno-demokratske studije (CLDS).

Konferencija “Institucionalna izgradnja nacionalnih tela za konkurenciju Jugoistočne Evrope” biće održana u hotelu Metropol Palas.

Uz predstavnike nacionalnih tela za zaštitu konkurencije Jugoistočne Evrope, na skupu će svoje viđenje mogućih pravaca institucionalnog unapređenja ovih tela, ali i politike I prava zaštite konkurencije dati brojni svetski i domaći stručnjaci iz ove oblasti.