Komisija za zaštitu konkurencije
Saopštenje povodom presude Upravnog suda kojom se odbija tužba Javnog komunalnog preduzeća Pogrebne usluge Beograd

Presudom Upravnog suda br. 1 U 177/15 od 07.05.2015. godine odbijena je tužba Javnog komunalnog preduzeća „Pogrebne usluge” Beograd i potvrđeno je rešenje Komisije za zaštitu konkurencije od 27.11.2014. godine, kojim je utvrđeno da je JKP „Pogrebne usluge“ zloupotrebilo dominantan položaj, time što je Cenovnikom ostalih usluga propisalo nepravičnu naknadu na ime troškova kontrole izvođenja kamenorezačkih radova, odnosno postavljanja, prepravke i uklanjanja nadgrobnog obeležja (spomenika) i drugih predmeta na grobljima kojima upravlja ovo preduzeće. Takođe, utvrđeno je da je JKP „Pogrebne usluge” davanje na korišćenje grobnog mesta vezivalo za istovremenu prodaju spomenika, izrađenog i unapred postavljenog od strane JKP „Pogrebne usluge”, na grobljima kojima upravlja ovo preduzeće.

Održan seminar: Metodologija određivanja relevantnog tržišta

seminar odredjivanje relevantnog trzistaKomisija za zaštitu konkurencije u saradnji sa PKS unapređuje politiku konkurencije u Srbiji
Predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije su učestvovali na seminaru kao predavači u Privredno komori Srbije u saradnji sa PKS i projektom Unapređenje konkurencije u Srbiji koji finansira EU, a sprovodi Nemačka agencija za međunarodnu saradnju (GIZ), koji predstavlja deo programa za unapređenje politike konkurencije u Republici Srbiji.
O metodologiji određivanja granice relevantnog tržišta govorio je Milan Kostić, dok je ulogu i praksu Komisije za zaštitu konkurencije predstavio Nebojša Milenković. Andrej Plahutnik ukazao je na procenu efikasne konkurencije i ograničavanje, zatim, na nedozvoljena ograničenja i značaj određivanja relevantnog tržišta.

Pravila konkurencije u sektoru energetike

kzk-i-pks

Predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije su učestvovali kao predavači na seminaru posvećenom oblasti zaštite konkurencije sa naglaskom na izazove u sektoru energetike.

Učesnici seminara upoznali su se sektorskim analizama tržišta naftnih derivata, kao i sa svim nedozvoljenim klauzulama koje se nameću u dugoročnim ugovorima o snabdevanju gasom. Tema seminara bila je i problematika kalkulacije cena, kao i problemi vertikalne integracije u proizvodnji i distribuciji električne energije. Na seminaru su razmatrane i osnovne odredbe koje proističu iz Ugovora o stabilizaciji i pridruživanju EU u vezi razdvajanja funkcija proizvodnje od snabdevanja i dalje distribucije energenata krajnjim potrošačima.

U saradnji sa PKS i ekspertima na projektu podržanom od EU namenjenom unapređenju zaštite konkurencije u Srbiji, Komisija za zaštitu konkurencije omogućava privrednicima da kroz predavanja, radionice i seminare upoznaju sa osnovnim pravilima i politikom zaštite konkurencije.

Predavači na seminaru bili su Jelena Grahovac iz Komisije za zaštitu konkurencije, kao i eksperti na projektu Andrej Plahutnik i Aleksandar Đelić, advokat.

Seminar je organizovala Privredna komora Srbije u saradnji sa projektom Unapređenje konkurencije u Srbiji koji finansira EU, a sprovodi ga Nemačka agencija za međunarodnu saradnju (GIZ) i Komisijom za zaštitu konkurencije.

Memorandum o međusobnom razumevanju i saradnji na području zaštite konkurencije Republike Srbije i Republike Crne Gore

20150601_130243

Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Agencija za zaštitu konkurencije Crne Gore potpisale su danas u Podgorici, Memorandum o međusobnom razumevanju i saradnji na području zaštite konkurencije. Ovim Memorandumom, koji su potpisali predsednik Komisije Miloje Obradović i direktor Agencije Miodrag Vujović, nastavlja se unapređivanje dosadašnje uspešne saradnje na polju zaštite konkurencije kao i razvoj bilateralnih odnosa uz osiguravanje uslova za efikasno delovanje tržišta proizvoda i usluga.

Srpska i crnogorska institucija za zaštitu konkurencije će na ovaj način biti još bliže evropskim vrednostima na polju prava i politike konkurencije, koje predstavljaju bitan segment pregovaračkog procesa za pristupanje u punopravno članstvo u Evropskoj uniji.

Ovim dokumentom Komisija zaštitu konkurencije Republike Srbije je kompletirala formalnu saradnju sa svim državama u regionu, što će značajno olakšati budući rad i praćenje i sankcionisanje nepravilnosti na tržištu

Saopštenje za javnost povodom odobravanja sprovođenja koncentracije Beograd na vodi

Komisija za zaštitu konkurencije je 28. maja 2015. godine, odobrila koncentraciju koja nastaje promenom kontrole nad društvom „Beograd na vodi“ d.o.o. iz Beograda. Navedeno društvo je osnovano 26. aprila 2014. godine, kao jednočlano društvo, u isključivom vlasništvu Republike Srbije. Nakon sprovođenja predmetne transakcije, kontrola nad ovim društvom se iz pojedinačne, transformiše u zajedničku kontrolu koju će, pored Republike Srbije, vršiti i strateški partner iz Ujedinjenih Arapskih Emirata – društvo Belgrade Waterfront Capital Investment LLC. Strani partner će nakon dokapitalizacije, biti uključen u strukturu ukupnih vlasničkih udela, tako što postaje većinski član društva sa 68 %, ali sa aspekta kontrole članovi društva će zajednički i ravnopravno učestvovati u donošenju svih ključnih odluka iz nadležnosti Skupštine društva i Nadzornog odbora.

Komisija je, prilikom donošenja odluke o dozvoljenosti ove koncentracije, imala u vidu činjenicu da njeno sprovođenje neće ograničiti, narušiti ili sprečiti konkurenciju na tržištu Republike Srbije, ali je u proceni njenih efekata posmatrala i širi kontekst sprovođenja kompletnog projekta, u smislu cilja Zakona, odnosno mogućih pogodnosti sa stanovišta ekonomskog napretka i dobrobiti društva, kao i koristi potrošača.

Rešenje Komisije možete preuzeti OVDE.