Komisija za zaštitu konkurencije
Komisija domaćin seminara Regionalnog centra OECD

rccoecdKomisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije domaćin je seminara Regionalnog centra OECD-a za konkurenciju koji se od 27. do 29. septembra 2016. godine održava u Beogradu. Komisija je izabrana između velikog broja nacionalnih tela za zaštitu konkurencije koje su se prijavile za domaćina ovog prestižnog skupa.

Na predlog Komisije, seminar će biti posvećen temi javno zastupanje/zagovaranje politike konkurencije (Competition Advocacy). Tema ima poseban značaj s obzirom da još uvek nije dovoljno razvijena svest o važnosti i dobrobiti pravila konkurencije, kako na nivou izvršne vlasti, poslovne zajednice, sudova i akademske zajednice, ali i kod građana , kao potrošača.

Jedan deo programa će biti posvećen korišćenju istraživanja tržišta i sektorskih analiza u praksi zaštite konkurencije. U okviru navedenog panela će iskusni stručnjaci iz ove oblasti podeliti svoja znanja i dosadašnja iskustva.

Seminar će biti prilika za razmenu iskustava zemalja sa različitim stepenom razvoja prava konkurencije i prakse u njegovoj primeni. Ovakvi skupovi, inače, su od velikog značaja za zemlje koje razvijaju primenu prava zaštite konkurencije, a u koje spada i Srbija, kao i prilika da se šira javnost upozna sa osnovnim pitanjima konkurencije, njenom značaju i uticaju na ekonomski napredak društva.

Organizacija seminara je još jedno priznanje Komisiji za njen rad na međunarodnom planu, a posebno što se organizuje u godini u kojoj Komisija obeležila deset godina od njenog osnivanja.

Na seminaru će učestovati preko 30 učesnika iz 21 tela za zaštitu konkurencije iz različitih zemalja regiona i Evropske unije.

Predsednik Komisije na konferenciji Dan konkurencije Slovenije

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović učestvovao je, na poziv slovenačkih kolega, konferenciji „Dan konkurencije Slovenije” koja je održana u Ljubljani.

Konferencija je bila fokusirana na izazove u primeni Direktive o naknadi štete EU, a koja je doneta u cilju bolje primene pravila konkurencije, kroz davanje prava oštećenim stranama da zahtevaju naknadu štete kao posledicu kršenja pravila konkurencije u nacionalnom zakonodavstvu. U konstruktivnoj raspravi na pomenutu temu učešće su uzeli i predstavnici tela za zaštitu konkurencije Austrije, Hrvatske i Slovenije, kao i predstavnici akademske i poslovne zajednice i pravosuđa.

Na marginama konferencije vođeni su razgovori o modalitetima unapređenja odnosa i saradnji slovenačkog i srpskog tela za zaštitu konkurencije, razmotreni su planovi za nastavak saradnje između dve institucije, regionalne inicijative na planu širenja znanja i ujednačavanju prakse po pitanju prava i politike zaštite konkurencije u Evropskoj uniji, kao i aktuelne teme kojima se trenutno bave ova dva tela za zaštitu konkurencije.

U srpskoj delegaciji bila je i mr Nina Vasić samostalni savetnik u sektoru za međunarodnu saradnju Komisije za zaštitu konkurencije.

Zaključak o pokretanju postupka – N SPORT i SPORTIKO
Jačanje saradnje sa austrijskom Saveznom upravom za zaštitu konkurencije

bwb-kzkPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović i sekretar Komisije dr Dragan Penezić boravili su u Beču, na poziv generalnog direktora austrijske Savezne uprave za zaštitu konkurencije dr Teodora Tanera.

Tokom bilateralnog susreta, a koji je organizovan na osnovu ranije potpisanog Memoranduma o saradnji dva tela, razmotreni su planovi za nastavak saradnje između dve institucije, regionalne inicijative na planu širenja znanja i ujednačavanju prakse po pitanju prava i politike konkurencije u Evropskoj uniji, kao i aktuelne teme kojima se trenutno bave austrijsko i srpsko telo za zaštitu konkurencije.

Tokom razgovora o modalitetima unapređenja odnosa i načinima zajedničkog delovanja, dogovoreno je da u narednom periodu, a do kraja 2016. godine, tim srpske Komisije koji je zadužen za nenajavljene uviđaje sa kolegama iz Austrije održi trening i simulaciju uviđaja, što će se omogućiti sticanje novih veština u korišćenju ovog veoma važnog alata za prikupljanje podataka i informacija koji koriste sva razvijena tela za zaštitu konkurencije u svetu.

Poseta je iskorišćena kako bi se rukovodstvo i zaposleni u austrijskoj Saveznoj upravi za zaštitu konkurencije bliže upoznali sa radom srpskog tela i planovima daljeg usavršavanja Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije.

Glavni ekonomista Komisije na stručnom usavršavanju u Japanu

kzk-ekofGlavni ekonomista Komisije za zaštitu konkurencije dr Siniša Milošević boravio je na tronedeljnom stručnom usavršavanju u Japanu, u okviru programa koji je organizovala Japanska agencija za međunarodnu kooperaciju (Japan International Cooperation Agency-JICA) u saradnji sa Komisijom za zaštitu konkurencije Japana (Japan Fair Trade Commission – JFTC).

Plan usavršavanja obuhvatio je sve segmente prava i politike zaštite konkurencije, uključujući kako teorijsku, tako i praktičnu primenu. Pored iskustava japanskog tela za zaštitu konkurencije, predstavljena su i iskustva u primeni politike zaštite konkurencije u Sjedinjenim Američkim Državama, Južnoj Koreji i Tajvanu.

Cilj ovog programa je unapređenje primene prava i politike konkurencije, ali i korišćenje stečenih znanja za efikasniju promociju konkurentskog okruženja na tržištu Srbije.

Iskustva i znanje koje je dr Siniša Milošević, kao rukovodilac Sektora za ekonomske analize KZK stekao tokom boravka u Japanu biće implementirana u primeni pravila konkurencije na teritoriji Republike Srbije.